Contact UsContact Us

How do I switch languages to Irish in Read&Write for Google Chrome?

Read&Write for Google Chrome supports text-to-speech in Irish (as Gaeilge).

To change the text-to-speech language in Read&Write for Google Chrome, click the three dots on the right hand side of the toolbar, select Settings.

                      Settings

  Select Speech

Irish Female Peig

Select ‘Irish Female Peig’ in the Voice dropdown. This selects the Irish voice. Choose OK to save settings. 

You can now use Select to Speak (Play), Click to speak, Hover Speak and Audio Maker to listen to any Irish text read aloud.


Cad é mar a mhalartaím teanga go Gaeilge in Read&Write for Google Chrome?

In Read&Write for Google Chrome tacaítear le téacs go teanga i nGaeilge.

Leis an teanga téacs go teanga in Read&Write for Google Chrome a athrú, cliceáil ar na trí phonc ar thaobh na láimhe deise den bharra uirlisí, roghnaigh Settings.

                     Settings

Roghnaigh Speech

Irish Female Peig

Roghnaigh ‘Irish Female Peig’ sa roghchlár anuas Voice. Roghnaíonn sé seo an guth Gaeilge. Roghnaigh OK le socruithe a shábháil.

Is féidir anois feidhm a bhaint as Select to Speak (Seinn), Click to speak, Hover Speak agus Audio Maker le héisteacht le téacs Gaeilge ar bith á léamh os ard.

Still need help? Contact us here